Atal honetatik, informatuta egoteaz eta Europako programetatik datozen enpleguarekin eta ekintzailetzarekin lotutako aukera guztiak eskaintzeaz arduratuko gara. Horietakoren bat eskuratu nahi baduzu, jar zaitez gurekin harremanetan, eta izena ematen eta kudeatzen lagunduko dizugu.

 

Desde esta sección nos encargaremos de manteneros informados y de ofertaros todos las oportunidades relacionadas con empleo y emprendizaje procedentes de programas europeos. Si estuvieses interesado en acceder a alguno de ellos no dudes en ponerte en contacto con nosotros y te ayudaríamos a que te apuntases y a gestionarlo.

2022 Europako gazteria urtea izango da
2022 será el año Europeo de la Juventud

EUROPA 2022.png

Europak gazte guztien ikuspegia, konpromisoa eta parte-hartzea behar ditu etorkizun hobea, ekologikoagoa, inklusiboagoa eta digitalagoa eraikitzeko. Proposamen horrekin, Europa ahalegintzen da gazteei etorkizunerako aukera gehiago eta hobeak eskaintzen. Batzordeak gazteriari buruzko EBren azken txostena ere argitaratu du, Europako gazteen egoerari buruzko ikuspegi orokorra ematen duena, hezkuntzari, prestakuntzari, ikaskuntzari, enpleguari eta partaidetza zibikoari eta politikoari dagokienez.

Europa necesita la visión, el compromiso y la participación de todos los jóvenes para construir un futuro mejor, que sea más ecológico, inclusivo y digital. Con esta propuesta, Europa se esfuerza por ofrecer a los jóvenes más y mejores oportunidades para el futuro. La Comisión también ha publicado su último Informe de la UE sobre la juventud, que ofrece una visión general de la situación de los jóvenes europeos en términos de educación, formación, aprendizaje, empleo y participación cívica y política.

EUROPAKO ELKARTASUN KIDEGOA
CUERPO DE SOLIDARIDAD EUROPEO

2020-12-01.png

Parte hartzen ari gara Europako Elkartasun Kidegoari buruzko formakuntza honetan zuentzako hau bezalako programak antolatzeko edota programa hau zuei urbiltzeko asmoz. Interesa baldin badaukazue jarri zaitezte harremantan gurekin!

Europako Elkartasun Kidegoa Europako batzordeak abiarazi duen programa berria honek lan boluntario eta elkartasun proiektuetan parte hartzeko aukera emango die 18 eta 30 urte bitarteko gazteei.

Estamos participando en este programa formativo sobre el Cuerpo de Solidaridad Europeo  para poder organizar alguna acción desd aquí o para poder acercaros el programa y que participéis en él.

El Cuerpo de Solidaridad Europeo es un nuevo programa que ha puesto en marcha la Comisión Europea para poder participar en trabajos voluntarios y proyectos de solidaridad para jóvenes entre 18 y 30 años.

Youth@Work Project Building Workshop: Putting the entrepreneurial into E+ and ESC projects

2020-11-23 (2).png

Tailerraren helburua: ideiak Erasmus + edo Elkartasunerako Europako Kidegoaren aplikazio arrakastatsu bihurtzeko espazioa, tresnak eta esperientzia eskaintzea, enpresa-ikaskuntzan ikuspegi sendoa izanik.

Helburu hauek ditu:

Erasmus + (1. ekintza giltzarria, 2. ekintza) eta Europako Elkartasun Kidegoaren (Elkartasun Proiektuak) EBko programen ulermena hobetzea.
Esploratu EntreComp, Erasmus + eta Europako Elkartasun Kidegoaren barruan enpresa-gaitasunak garatzeko esparru gisa.
Ideiak proiektu-proposamen bihurtzea eta arrakasta-tasa handitzea (ideien analisia, komunikazioa, proiektu-plana, zabalkundea, aurrekontuak egitea).
Erasmus + edo Europako Elkartasun Kidegoaren eskaera baterako kalitate-irizpideak ulertzea eta arrakasta-tasa handitzeko proiektu batean nola aplikatu ulertzea.

El objetivo del taller: proporcionar el espacio, las herramientas y la experiencia para transformar ideas en aplicaciones exitosas de proyectos Erasmus + o del Cuerpo Europeo de Solidaridad, con un fuerte enfoque en el aprendizaje empresarial.

Sus objetivos son:

Mejorar la comprensión de los programas de la UE de Erasmus + (acción clave 1, acción clave 2) y del Cuerpo Europeo de Solidaridad (Proyectos de Solidaridad).
Explore EntreComp como marco para el desarrollo de competencias empresariales dentro de Erasmus + y el Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Transformar ideas en propuestas de proyectos y aumentar la tasa de éxito (análisis de ideas, comunicación, plan de proyecto, difusión, elaboración de presupuestos).
Comprender los criterios de calidad para una solicitud de Erasmus + o del Cuerpo Europeo de Solidaridad y cómo aplicarlos en un proyecto para aumentar la tasa de éxito.

MOOCyouth - MOOC Erasmus+ Youth Exchange

YOUTH EXCHANGES kudeatzeko agiria

Certificado para gestionar YOUTH EXCHANGES

Erasmus +eko gazte trukaketak kudeatzeko gaitasuna erakusten duen agiria jaso dugu.

Gazte bazara, eta Europan zehar bidaiatzeko intersa baldinbadaukazu jarri gurekin harremanetan eta lagunduko zaitugu leku eta proiektu aproposak bilatzen. Kudeaketa guztia, gure esku!

Hemos recibido el certificado de capacitación de gestión de intercambios juveniles de Erasmus+. Si estas interesado en viajar a Europa, ponte en contacto con nosotros y te ayudamos a buscar tanto el lugar como el proyecto que más te gusten. toda la gestión corre por nuestra cuenta!

Convocatoria_Creatividad_p.jpg

GAZTEEN ARLOKO SORMENERAKO ELKARKETAK / ASOCIACIONES PARA LA CREATIVIDAD EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD

Ezohiko deialdia, 2. Funtsezko Ekintzaren (KA2) esparruan: elkarte estrategikoak, COVID-19k eragindako egoerari erantzuteko.

Ikaskuntza informala eta ez-formala eta gazteen lana (gazteen lan digitala barne) sustatzen duten jarduerak, kultura- eta sormen-osagaiekin, belaunaldi gazteei eta profesionalei gaitasunak eta gaitasunak eskuratzen laguntzeko.

Deialdi hau hezkuntzaren, prestakuntzaren eta gazteriaren edozein arlotako edo beste sektore sozioekonomiko batzuetako edozein erakunde aktibori irekita dago, bai eta hainbat arlotan zeharkako jarduerak egiten dituzten erakundeei ere (adibidez, tokiko eta eskualdeko agintariak, aintzatespen- eta baliozkotze-zentroak, orientazio-zentroak, kultura-erakundeak, etab.). Finantzaketa jasotzeko, proiektuek trebetasunak eta inklusioa garatzea izan behar dute lehentasun, sormenaren eta arteen bidez.

Convocatoria extraordinaria, en el marco de la Acción clave 2 (KA2): ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS COMO RESPUESTA A LA SITUACIÓN PROVOCADA POR LA COVID-19.

Actividades que fomenten el aprendizaje informal y no formal y al trabajo de los jóvenes (incluido el trabajo digital de los jóvenes) con un componente cultural y creativo para ayudar a las jóvenes generaciones y a los profesionales a adquirir aptitudes y competencias.

Esta convocatoria está abierta a cualquier tipo de organización activa en cualquier campo de la educación, la formación y la juventud u otros sectores socioeconómicos, así como a las organizaciones que llevan a cabo actividades transversales en diferentes ámbitos (por ejemplo, autoridades locales y regionales, centros de reconocimiento y validación, centros de orientación, organizaciones culturales, etc.). Para recibir financiación, los proyectos deben abordar como prioridad el desarrollo de habilidades e inclusión a través de la creatividad y las artes.

EUSKO JAURLARITZAKO GAZTE TRUKAKETAK EUROPAN ZEHAR / INTERCAMBIOS JUVENILES EUROPEOS DEL GOBIERNO VASCO

descarga (1).jpg

A BERANGO LAB nos han concedido el programa de intercambios juveniles del Gobierno Vasco para realizar a lo largo del 2020.
En breves os contaremos como lo estamos planeando y que actividades vamos a ofreceros.
Ante cualquier interés o duda, no dudéis en poneros en contacto con nosotros.

Berango LABi Eusko Jaurlaritzaren gazte-trukeen programa eman digute, 2020an zehar egiteko.
Labur-labur azalduko dizuegu nola planeatzen ari garen eta zer jarduera eskainiko dizkizuegun.
Edozein interes edo zalantza izanez gero, jar zaitezte gurekin harremanetan.

EKINTZA ERALDATZAILEEN EUROPAKO ZERRENDA

LISTADO EUROPEO DE ACCIONES TRANSFORMADORAS

2020-06-24.png

Pasa den astean hiri jasangarrien Europako zerrendan sartu ginela iragarri genuen. Orain, harru gaude gure proiektua "BERANGO LAB" plataforma honetako ekintza eraldatzaileen Europako zerrendan onartuta izateaz. Horrela, 2020ko ekintza eraldatzaileen lehiaketan parte hartzen dugu. 

Iraunkortasunaren Europako saria ICLEI - Jasangarritasunerako tokiko gobernuek, Euskadik eta Aalborg hiriak (Danimarka) batera antolatu dute, eta Eskualdeen Europako Batzordearen eta Europako Inbertsio Bankuaren laguntzarekin, gizarte zibileko hiri, eskualde edo erakunde bati ematen zaio. Euskal Adierazpenean deskribatzen diren 15 bideak ezartzen ditu, bere komunitatearen eraldaketa soziokulturala, sozio-ekonomikoa eta teknologikoa eragiteko.

La semana pasada anunciamos que habíamos apoyado la Declaración Vasca y que formábamos parte la Plataforma europea de ciudades sostenibles. Ahora, estamos orgullos de que nuestro proyecto "BERANGO LAB" haya sido incluido en el listado europeo de acciones transformadores. De esta manera, concursaremos en el Premio 2020 de acciones transformadoras. 

El Premio Europeo a la Sostenibilidad está organizado conjuntamente por ICLEI -Gobiernos Locales para la Sostenibilidad, Euskadi y la ciudad de Alboorg (Dinamarca), y se otroga a una ciudad, región u organización de la sociedad civil con el apoyo de la Comisión Europea de las Regiones y el Banco Europeo de Inversiones. Establece las 15 formas descritas en la Declaración Vasca para influir en la transformación sociocultural, socioeconómica y tecnológica de su comunidad.

HIRI JASANGARRIEN EUROPAKO PLATAFORMA - EUSKAL ADIERAZPENA

PLATAFORMA EUROPEA DE CIUDADES SOSTENIBLES - LA DECLARACIÓN VASCA

2020-06-17.png

Gizarteka elkarteak Hiri Jasangarrien Europako plataforman egoteko Euskal Adierazpena sinatu egin du. Beraz, nazioarteko sare honetan parte hartzen du, gure gizartea inklusiboagoa eta iraunkorragoa izan dadin eta pertsona guztiek beren baliabideak benetan eskura ditzaten, ingurumenari kalterik egin gabe.

Horretarako, BERANGO LAB proiektua aurkeztu egin du, ekintza eraldatzaileen serrendan sar dadin. Horrela, europa osoko erakundeekin harreman berriak sortu ahal izango ditugu, gure lurraldean proiektu berriak garatu edo gurea esportatu ahal izateko.

Gizarteka Elkartea ha firmado La Declaración Vasca de la Plataforma Europea de Ciudades Sostenibles. Así, forma parte de esta  red  internacional, para que nuestra sociedad sea más inclusiva y sostenible y todas las personas tengan un acceso real a sus recursos, sin dañar el medio ambiente.

Para ello, ha presentado su proyecto BERANGO LAB, para formar parte del listado de acciones transformadoras. De esta manera, podrá establecer nuevas relaciones con entidades de cualquier lugar de Europa, y así desarrollar nuevos proyectos en nuestro territorio o poder exportar el nuestro.

“CONNECT & ENGAGE: Boosting the political participation of young migrants in Europe”

WhatsApp Image 2020-05-30 at 14.06.51.jp

Dagoeneko bukatu dugu "Connect & Engage: Boosting the Political of Young Migrants in Europe" formakuntza. 35 parte hartzaile. 15 herrialde desberdinak. Parte hartze presentziala eta digitalari buruzko hausnarketa onak egin ditugunak!

Ya hemos dado por terminada la formación "Connect & Engage: Boosting the Political Participation of Young Migrants in Europe". 35 participantes. 15 países. Hemos desarrollado muy buenas reflexiones sobre participación y participación digital.

“CONNECT & ENGAGE: Boosting the political participation of young migrants in Europe”

curso-eramus-portugal.png

Maiatzean egingo dugu Erasmus+ Portugaleko Gazteen Agentzia Nazionalak antolatutako ikastaro hau.

Ikastaroaren helburua da gazteriaren arloko langileei, gazte-liderrei eta proiektuen koordinatzaileei ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak lortzea, aurrekari migratzaileak dituzten gazte migratzaile eta gazteen parte-hartze politiko eta zibikoa arrakastaz areagotzeko gazteen partaidetzarako eta erabakiak hartzeko hainbat egitura, espazio eta mekanismotan, lineako hainbat tresna, baliabide, praktika eta plataforma erabiliz. "

En mayo vamos a realizar este curso organizado por la Agencia Portuguesa Nacional de juvetud.

El curso tiene como objetivo permitir a los trabajadores en el ámbito de la juventud, líderes juveniles y coordinadores de proyectos obtener conocimientos, habilidades y actitudes para aumentar con éxito la participación política y cívica de jóvenes migrantes y jóvenes con antecedentes migrantes en diversas estructuras, espacios y mecanismos para la participación juvenil y en la toma de decisiones haciendo uso de varias herramientas, recursos, prácticas y plataformas en línea

SALTO_logo_Blue_RGB.png

SALTO YOUTH EUROPE.

Berango Labetik harro gaude SALTO YOUTH EUROPE elkarteaz parte hartzeaz.

SALTO-YOUTH gazteriaren arloan Europako lehentasunezko arloetan lan egiten duten zazpi Baliabide Zentrok osatutako sarea da.

Europako Batzordearen gaikuntza-estrategiaren barruan, SALTO-YOUTH erakundeak ikaskuntza ez-formaleko baliabideak eskaintzen dizkie gazte-langileei, liderrei eta gazte-erakundeei, gaikuntza- eta harreman-jarduerak antolakunde eta agentzia nazionalei laguntzeko, Europako Batzordearen Erasmus + programaren esparruan. Gazteen programa, Europako Elkartasun Kidegoa, eta haratago.

En BERANGO LAB estámos orgullosos de nunciar que formamos parte de la red de entidades de SALTO YOTUH EUROPE.

SALTO-YOUTH es una red de siete Centros de Recursos que trabajan en áreas prioritarias europeas dentro del campo de la juventud.

Como parte de la estrategia de capacitación de la Comisión Europea, SALTO-YOUTH proporciona recursos de aprendizaje no formal para trabajadores juveniles y líderes y organizaciones juveniles, actividades de capacitación y contacto para apoyar a organizaciones y agencias nacionales (NA) en el marco del programa Erasmus + de la Comisión Europea. Programa juvenil, el Cuerpo Europeo de Solidaridad, y más allá.