top of page
1 (1) (1).png
BARRIKA.png
ALDUNDIA.png
GORLIZ.png
Marca-1·1---Principal-CMYK-[Convertido].png
LEIOA.png
LEMOIZ.png
PLENTZIA.png
sopela herria gara.jpg
URDULIZ.png

GAZTEDI 

URIBE KOSTA

DIGITALIZAZIOAREN INGURUKO LAN GAITASUNAK.

DIGITALIZAZIOAREN INGURUKO LAN GAITASUNAK (1).png

15 eta 29 urte bitarteko gazteentzako. Doakoa. Parte hartu ahal izateko, gazteek udalerri hauetan erroldatuta egon behar dute: Berango, Barrika, Gorliz, Leioa, Lemoiz, Plentzia, Sopela eta Urduliz.

Gaur egungo ia lan-esparru guztietan, enpresen eta erakundeen digitalizazioa errealitatea bihurtu da. Legearen aldetik, enpresei eskatzen zaizkien tramite administratiboak, eta beste motatakoak, bide elektronikoen bidez egin behar dira, nahi ala ez. Beraz, prozesu horietan sortzen diren eskaerak eta dokumentuak digitalak dira. Dokumentu horien kudeaketak eta babesak ezaguera digital zehatzak eskatzen dituzte, bai tramitazioak egiten jakiteko, bai prozedura horien atzean dagoen barruko lana ondo kudeatzeko, legedia beti kontuan hartuta.

ZER IKASIKO DUGU?

MUNDU DIGITALA: Artxiboen kudeaketa, zainketa, hizkuntza digitalak eta metadatuak, dokumentuak kudeatzeko sistemak, ISO eta kalitatea, legislazioa...

BATUZ PROGRAMA: araudia, ziurtagiri digitalak, software bermatzailea, Egin zure Faktura...

EZAGUTZAREN DATU-BASE PUBLIKOAK: CENDOJ, Eustat, Euskadiko lizitatzaileen erregistroa, REVASCON...

PAPERIK GABEKO BULEGOAK: Gako legalak, prozesuak, baliabideak, segurtasuna...

DATUEN BABESA: Definizioak, legedia, doako baliabideak...

LINKEDIN ENPLEGAGARRITASUNERAKO PLATAFORMA GISA: Zelan erabili, profila sortu, enpresa orriak eta produktu orriak...

DATAK

URRIAoctubre (1).png
1630-1930.png

COMPETENCIAS LABORALES DE LA DIGITALIZACIÓN.

COMPETENCIAS DIGITALES DE LA DIGITALIZACIÓN.png

Curso gratuito para jóvenes de entre 15 y 29 años. Es necesario estar empadronado en alguno de los siguientes municipios: Berango, Barrika, Gorliz, Leioa, Lemoiz, Plentzia, Sopela y Urduliz.

Hoy en día, la digitalización de las empresas es una realidad en todas las áreas laborales. Por lo que corresponde a la legislación, los tramites que se les exigen a las empresas, bien administrativos o de otro tipo, es obligatorio realizarlos electrónicamente. Por eso, las obligaciones y documentos que surgen en este proceso son digitales. La gestión y seguridad de estos documentos digitales exigen conocimientos específicos; bien para saber hacer tramitaciones telemáticas, bien para saber como funcionan los procesos de trabajo interno que hay detrás de ellas, siempre teniendo como referencia  la legislación.

¿QUÉ VAMOS A APRENDER?

MUNDO DIGITAL: Gestión de archivos, preservación, lenguajes digitales y metadatos, sistemas de gestión documental, ISO y calidad, legislación....

EL PROGRAMA BATUZ: normativa, certificados digitales, software garante, Haz tu Factura...

BASES DE DATOS DE CONOCIMIENTO PÚBLICAS: CENDOJ, Eustat, Registro de licitadores de Euskadi, REVASCON...

OFICINA SIN PAPELES: Cuestiones legales, procesos, herramientas, seguridad...

PROTECCIÓN DE DATOS: Definiciones, legislación, herramientas gratuitas...

LINKEDIN COMO PLATAFORMA PARA LA EMPLEABILIDAD: Cómo usarla, crear perfil, páginas de empresas y hojas de producto...

FECHAS

URRIAoctubre (1).png
1630-1930.png
bottom of page