2021eko ENPLEGUA SUSTATZEKO TOKIZ-TOKIKO EKINTZAK
ACCIONES LOCALES PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO 2021

UKKOBEWEB.jpg

Eskualdeko langabetuei zuzendutako ekimena. 40 lanpostu eskainiko dira: 38 obrako peoi eta 2 administrari laguntzaile, 4 hilabetez eta lanaldi osoan. Berangon udalerrian erroldatutako 6 pertsona kontratatuko dira.

Acción dirigida a `personas desempleadas de Uribe Kosta. Se ofrecerán 40 puestos de trabajo: 38 peones de obra y 2 auxiliares administrativos, por 4 meses a jornada completa. En el municipio de Berango se contratarán 6 personas.

TRAMITES ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA MONTAR UNA EMPRESA
ENPRESA BAT ANTOLATZEKO BEHARREZKO ADMINISTRAZIO-IZAPIDEAK

TRAMITES MONTAR EMPRESA.jpg

Enpresa-plana egin ondoren egiaztatu ahal izango zenuenez, asko dira zure negozioarekin zerikusia duten gaiak, eta baliteke gai horiek ezin hobeto menderatzea edo osorik ezin hartzea. Hori dela eta, komenigarria da laguntza eta aholkularitza profesionala eskatzea horiek gauzatzeko.

Como habrás podido comprobar después de hacer el Plan de Empresa, son muchas las materias relacionadas con tu negocio que puede que no domines a la perfección o que no puedas abarcar en su totalidad, ante esto, es recomendable solicitar ayuda y asesoramiento profesional para llevarlas a cabo.

COLABORAR, ENCUENTRO VIRTUAL DE EMPRENDIMIENTO COLABORATIVO
COLABORAR, ELKARLANEKO EKINTZAILETZAREN TOPAKETA BIRTUALA

colaborar_CARTEL_final_logo_002b-800x209

Lankidetzako ekintzailetzaren lehen topaketa birtuala. Urtarrilaren 18tik 21era. Dohainik. Enpresa-antolaketaren eta coach-aren munduan nabarmendu diren eragileen 40 txosten.

Primer encuentro virtual de emprendizaje colaborativo. Del 18 al 21 de enero. Gratuíto. 40 ponencias de agentes destacados en el mundo de organización empresarial y coach.

INNPOWER HELSINKI – BIZKAIA

innpower-imagen.jpg

EMAKUMEEKIN elkarteak doako jardunaldiak antolatu ditu urtarrilaren 18,19 eta 20an. Emakume ekintzaileei zuzenduta.

EMAKUMEEKIN organiza estas jornadas gratuitas los dias 18,19 y 20 de enero. Dirigidas a mujeres emprendedoras.

SPRI TALDEKO BULETINA BERRIA

NUEVO BOLETÍN DEL GRUPO SPRI

es100.jpg

GAUZATU eta INDARTU industriarako dirulaguntzak.

I+Grako lehenengo 2021ko dirulaguntzak

Plataforma adimeduna empresei menu sortzeko

Donadoo:proiektu solidarioen marketplacea

Birziklatzen zailak diren hondakinen bigarren bizitza

Bizkaiko Abiatu sariak

ntClick

Nuuk mobility AIC

Garaia empresa excelente 2020 saria

ACTIVA INDUSTRIA 4.0

Subvenciones para industria GAUZATU e INDARTU

Primeras ayudas para I+D de 2021

PLataforma inteligente para crear menús personalizados a empresas.

Donadoo: marketplace para proyectos solidarios

Segunda vida de elementos difíciles de reciclar. 

Premios Abiatu de Bizkaia

ntClick

Premio garaia empresa excelente 2020.

ACTIVA INDUSTRIA 4.0

NOLA ANTOLATU TELELANAREN ORDUTEGIA

CÓMO PLANIFICAR UN HORARIO DE TELETRABAJO

planificar-horario-teletrabajo.jpg

5 tips para poder organizar adecuadamente el trabajo desde casa, en esta época de tanta incertidumbre. De mano de CEPYME

5 tip, lana etxetik behar bezala antolatu ahal izateko, ziurgabetasun handiko garai honetan. Cepymeren eskutik

25 ZAURGARRITASUN ARRISKUTSUENAK ZIBERSEGURTASUNEAN

LAS 25 VULNERABILIDADES MÁS PELIGROSAS EN CIBERSEGURIDAD

top_25_vulnerabilidades-610xXx80.jpg

CWE delakoa (Common Weakness Enumeration) garatzaileen eta profesionalen komunitateek egindako zerrenda bat da, zibersegurtasunarekin zerikusia duten softwareko eta hardwareko ahultasunik ohikoenak biltzen dituena. Basque CYBERSECURITY Centre bidez emandako informazioa.

La CWE (Common Weakness Enumeration) es una lista elaborada por las comunidades de desarrolladores y profesionales que enumera las debilidades de software y hardware más habituales relacionadas con la ciberseguridad. Información proporcionada vía BASQUE CYBERSECURITY CENTRE.

merkataritza online.jpg

MERKATARITZA ELEKTRONIKAREN FUNTSEZKO ALDERDI JURIDIKOAK

ASPECTOS JURÍDICOS CLAVE DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

SPRI taldeak antolatutako ONLINE ikastaroa.

Produktuak eta zerbitzuak Internet bidez saltzeak berekin dakar denda fisikoek ez bezalako lege-baldintzak eta betebeharrak betetzea. Lege-eskakizunak ez betetzeak isun handiak eta gure online negozioaren irudia kaltetzea ekar dezake.

Curso ONLINE organizado por el grupo SPRI

Vender productos y servicios por Internet, conlleva la obligación de cumplir con una serie de requisitos legales y obligaciones distintas de las que tienen las tiendas físicas. Incumplir los requisitos legales puede suponer elevadas multas y dañar la imagen de nuestro negocio online.

EMPRENDEDOR XXI SARIAK

PREMIOS EMPRENDEDOR XXI

spri-emprendimiento-premios-emprendedorx

EmprendedorXXI Sarien XXIV. edizioa dagoeneko startupen, enpresen eta pertsona ekintzaileen proiektu berritzaile eta ekimenen kandidaturak jasotzen ari da, egungo gizartearen erronka nagusiei konponbideak bilatzeko asmoz.

La XXIV edición de los Premios EmprendedorXXI ya está recibiendo candidaturas de startups, empresas y personas emprendedoras con proyectos innovadores e iniciativas que aportan interesantísimas soluciones para los principales retos de la sociedad actual.

IKASLAN. SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL

IKASLAN. LAN BITARTERITZAKO ZERBITZUA

IKASLAN.png

Talentua edo kontrataziorako laguntzak bilatzen badituzu edo zure enpresan LHko, praktiketako edo LH dualeko ikasleak sartzea pentsatzen ari bazara, jar zaitez gurekin harremanetan. Prozesuan lagunduko dizugu!

Si buscas talento,ayudas a la contratación o estás pensando en incorporar a tu empresa alumnado de FP,en prácticas o FP Dual,ponte en contacto con nosotras. Te ayudamos en el proceso!

SPRIK ARGITARATUKO ASTEKARIA

SEMANAL DEL SPRI

spri-logo-300.jpg

SPRI taldearen eskutik, nobedadeen azken astekaria:
- Nazioarteko Behatokia, giltzarri geopolitiko eta ekonomikoekin
- @bind40, Europar Batasunak enpresa-garapenerako ematen duen sariaren irabazlea
- Etab.

Ultimo semanal de novedades de la mano del grupo SPRI: 
- Observatorio internacional con las claves geopolíticas y económicas
- @bind40, ganadora del premio que da la Unión Europea al desarrollo empresarial
- etc

TXIKIZKAKO MERKATARITZARAKO EUS-COMMERCE PROGRAMA

PROGRAMA EUS-COMMERCE PARA EL COMERCIO MINORISTA

euscommerce.jpg

Aprobetxatu eus-COMMERCE-ren edizio berria eta egokitu zure negozioa errealitate digital berrira.

Zure negozioaren digitalizazio maila edozein izanda ere, Eraldaketa Digitala garatzeko irtenbide berriak ezartzen eta lehendik dituzunak hobetzen lagunduko dizugu.

Aprovecha la nueva edición de eus-COMMERCE y adapta tu negocio a la nueva realidad digital.

Sea cual sea el nivel de digitalización de tu negocio, te ayudamos a implantar nuevas soluciones para el desarrollo de la Transformación Digital, así como la mejora de aquellas que ya tienes.

Esku-hartze soziala eta etxebizitza- eta hirigintza-esku-hartzea integratzeko jardunbide egokiak

Buenas prácticas para la integración entre intervención social e intervención habitacional y urbanística

engel.png

Hainbat irtenbide eta jardunbide egoki aztertzen dira etxebizitzen plangintzaren eta horiei eman dakizkiekeen zerbitzuen eremuan, kolektibo desberdinei beren izaeraren premia espezifikoetan laguntzeko, hirigintza zerbitzu publikoen eta hornituen beste adar bat bihurtuz.

Se analizan distintas soluciones y buenas prácticas en el ámbito de la planificación de las viviendas y los servicios que se pueden dar a éstas, en la clave de ayudar a diferentes colectivos en necesidades específicas a su condición, convirtiendo en urbanismo en una rama más de los servicios sociales, tanto públicos como provados.

BILBAO YOUTH EMPLOYMENT FORUM ´20

logobyef.fw_.png

Datorren azaroaren 18an, Novia Salcedo Fundazioak VII. BYEF enplegu-foroa antolatuko du, Bilboko Udalaren eta Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte politiketako Sailaren laguntzarekin, "Covid19 iraultzen" izenburupean.

 

Hainbat ikuspegitatik aztertuko dituzte pandemiak gazteengan, enpleguan eta enpresa eta erakundeen etorkizunean duen eragina eta ondorioak.
Ezagutza partekatua sortzera bideratutako jardunbide egokiak identifikatuko dituzte.
Eta enpresekin eta profesionalekin konektatuko dute, gazteei orientazioa emateko eta aukerak eskaintzeko.

El próximo 18 de noviembre la Fundación Novia Salcedo organizará el VII foro de empleo BYEF, con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao y  el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, bajo el titulo "Remontando el Covid19".

Analizarán desde diferentes perspectivas el impacto y los efectos de la pandemia en la juventud, el empleo y el futuro de las empresas y organizaciones.
Identificán buenas prácticas orientadas a la creación de conocimiento compartido.
Y Conectarán con empresas  y profesionales para orientar y ofrecer oportunidades a las personas  jóvenes

TITULUDUN GAZTEAK KONTRATATZEKO "KONTRATA30" DIRULAGUNTZA

AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE JÓVENES TITULADOS "KONTRATA30" 

image002.jpg

KONTRATA30 programa. Bizkaiko gazteen enplegagarritasuna sustatzeko.

Programa unibertsitate-titulua, LHko goi-mailako edo erdi-mailako titulua edo aurretiko lan-esperientziarik gabeko profesionaltasun-ziurtagiria duten 30 urte arteko pertsonak kontratatzeko pizgarrien bidez garatuko da. Kontrata30 aparteko inbertsioa da COVID19ak sortutako krisiaren testuinguruan eta Enplegu Planerako ezarritako bost milioiei gehitu zaio.

kontrata30.jpg

Programa KONTRATA30. Promoción de la empleabilidad de personas jóvenes.

A través de incentivos a la contratación para personas de hasta 30 años con titulación universitaria, grado superior o medio de FP o certificado de profesionalidad sin experiencia laboral previa. Kontrata30 supone una inversión extraordinaria en el contexto de la crisis generada por el COVID19 que se suma a los cinco millones del Plan para la Defensa del Empleo.

2bonodenda-img.png

EUSKADI BONO DENDA

Euskadi bono dendak 30 eurotik gorako erosketetarako deskonturik onena eskaintzen dizu. 10 bat jartzeko merkataritza daukagu, eta 10eko deskontua merezi du. Erosi gehiago gutxiagorekin truk.

Euskadi bono denda te ofrece el mejor descuento para compras mayores de 30 euros. Porque tenemos un comercio de 10, se merece un descuento de 10. Compra más por menos.

negozio ideia.jpg

ZURE NEGOZIO-IDEIA BALIOZTU DUZULA ADIERAZTEN DUTEN GAKO-SEINALEAK

SEÑALES CLAVE QUE INDICAN QUE HAS VALIDADO TU IDEA DE NEGOCIO

Hasierako aplikazioaren ideia balioztatu duzun adierazten duten zeinu ohikoenak, CEPYMEren eskutik.

Signos más comunes que indican si has validado tu idea de aplicación de inicio, de la mano de CEPYME.

2020-10-26.png

ETEAK DIGITALIZATZEKO OINARRIZKO GIDA

GUÍA BÁSICA PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LA PYME

Legeak esleitutako kontsulta-eginkizuna gauzatzean, Espainiako Merkataritza Ganberak sektorekako eta zeharkako lan-batzordeak ditu, eta horien artean Digitalizazio Batzordea dago. Horren helburua da Espainiako ekonomiaren sektore guztien eraldaketa digitala bultzatzen laguntzea, eta, bereziki, ETEei laguntzea, prozesu horri bermeekin eta arrakastarekin ekin diezaioten. Hemen aurkituko duzu enpresei digitalizazio-helburuan laguntzeko egin duten gida.​

En el ejercicio de la función consultiva asignada por Ley, la Cámara de Comercio de España se dota de comisiones de trabajo sectoriales y transversales, entre las que se encuentra la Comisión de Digitalización. Ésta se fija como objetivo contribuir a impulsar la transformación digital de todos los sectores de la economía española y, en particular, apoyar a las pymes para que puedan abordar con garantías y éxito este proceso. Aquí puedes encontrar la guía que han elaborado para ayudar a las empresas en su objetivo de digitalización.

descarga.png

SAREKIN E-WEEK ekintzailetzaren astea

SAREKIN E-WEEK semana del emprendimiento

Bizkaian ekintzailetza babesteko eragileen sarea osatzen duten erakundeek antolatu duten ekintzailetzaren astea da, eta aurtengoa lehen edizioa izango da.

Elkarrekintza espazio bat da, batez ere birtuala. Bizkaiko ekintzaileei bideratuta dago eta Sarekin Sareko erakundeen lankidetzarekin eraiki da. Guztion artean jarduera eta ekitaldi interesgarriak antolatu ditugu, ekintzailetzarekin eta haren fase guztiekin erlazionatuta (ekintzailetza, enpresa proiektuen garapena, enpresen sorrera eta abian jartzea, finantzaketa eta merkatuan egonkortzea).

SarekinWeek es la primera edición de la semana del emprendimiento organizada por las entidades que conforman la Red de Agentes de apoyo al emprendimiento en Bizkaia.
Es un espacio interactivo, principalmente virtual, orientado a la comunidad emprendedora de Bizkaia, construido a partir de la colaboración de las entidades de la Red. Entre todas hemos organizado interesantes actividades y eventos que abordan el emprendimiento en sus diferentes estadios, desde la cultura emprendedora, el desarrollo de proyectos empresariales, la creación y puesta en marcha de la empresa hasta su financiación y consolidación en el mercado.

logo-b-venture-2019-n.png

B-Venture ekintzailetza jardunaldiak

Jornadas de emprendizaje B-Venture

B – Venture estatuko iparraldeko ekintzailetza-ekitaldirik handiena da. Lau edizioetan 400 startup baino gehiagok parte hartu dute, eta 96 aukeratu dira lehiaketarako. B-Venture programak hitzaldiak, mahai-inguruak eta proiektuen aurkezpenak eskainiko ditu Euskalduna Jauregian, herrialdeko inbertitzaile eta ekintzaile garrantzitsuenetako batzuekin. Inbertsio-irizpideetatik eta enpresa bat saltzeko beharrezko jarraibideetatik ezagutuko dugu.

B – Venture es el mayor evento de emprendimiento del norte de España. En las cuatro ediciones han participado más de 400 startups, se han seleccionado a concurso 96. B-Venture acogerá en el Palacio Euskalduna un programa de conferencias, mesas redondas y presentaciones de proyectos con algunos de los inversores y emprendedores más importantes del país. Conoceremos desde los criterios de inversión, a las directrices necesarias para vender una empresa. 

telelanaley.jpg

Indarrean sartu da TELELANAREN lege berria

Entra en vigor la nueva ley del TELETRABAJO

Irailaren 22an Ministroen Kontseiluan onartutako eta patronalarekin eta sindikatuekin adostutako telelanaren araudi berria astearte honetan (urriaren 13an) sartuko da indarrean, Estatuko Aldizkari Ofizialean (EAO) argitaratu eta hogei egunera. Urrutiko lanari buruzko 28/2020 Errege Lege Dekretua da, Espainian telelana arautuko duten arauekin, eta COVID-19 pandemiak bizkortu du haren ezarpena, orain ez baitzuen erregulazio espezifikorik.

La nueva regulación del teletrabajo, aprobada en Consejo de Ministros el pasado 22 de septiembre y acordada con patronal y sindicatos, entra en vigor este martes (13 de octubre), veinte días después de su publicación en el Boletín Oficial de Estado (BOE). Se trata del real decreto-ley 28/2020 de trabajo a distancia, con las normas que regirán el teletrabajo en España y cuya implantación se ha acelerado por la pandemia del COVID-19, ya que hasta ahora no contaba con una regulación específica. 

URDULIZ DORREKO programazio eskolarako izena emateko epea irekita dago jadanik

Ya está abierto el plazo de matriculación para la escuela de programación de TORRE URDULIZ

Logo-42-Urduliz-1.png

Urriaren 8tik aurrera irekita dago URDULIZ DORREKO programazio eskolarako izena emateko epea. Campus berri honetan 600 plaza egongo dira, dohakoak, jende guztiarentzat irekita, 18 urtetik aurrera. Hori bai, plaza lortzeko eta mantentzeko lan egiteko gogoak izan behar dituzu. Eskolan "42" izeneko metodologia berritzailea erabiliko da, Madrileko urte honetako eskarmentu berriren emaitza honak jarraituz.

Desde el 8 de octubre está abierto el plazo de matriculación para la escuela de programación de la TORRE URDULIZ. En este nuevo campus habrá 600 plazas, gratuitas, abiertas a todo el mundo, a partir de 18 años. Eso sí, para conseguir tu plaza y mantenerla, tienes que tener ganas de trabajar. En esta escuela, se utilizará la innovadora metodología denominada "42", siguiendo los buenos resultados de la experiencia que ha comenzado este mismo año en Madrid.

INJUVEk sortutako "GAZTERIA ARRISKUAN" bigarren txostena

Segundo informe del INJUVE "JUVENTUD EN RIESGO"

juventud_en_riesgo_web.jpg

Bigarren edizio honen helburua koronabirusak gazteen itxaropenetan eta laneratzean eragindako krisi ekonomikoaren ondorioak neurtzen hastea da. 98 egunez alarma-egoeran egon ondoren, herritar gehienak konfinatuta egon ziren, establezimendu asko itxi egin ziren, beste sektore batzuetan telelana egin ahal izan zen eta beste batzuek ateak ireki ahal izan dituzte pixkanaka.

El objetivo de esta segunda edición es comenzar a calibrar los efectos de la crisis económica derivada del coronavirus sobre las expectativas y la incorporación laboral de la población joven. Esta reincorporación se produjo tras 98 días de estado de alarma, en los que gran parte de la población estuvo confinada, muchos establecimientos cerraron, en otros sectores fue posible teletrabajar y otros han podido reabrir sus puertas de manera gradual.

BERRIKUNTZA ETA I+GRENTZAKO DIRULAGUNTZAK

AYUDAS A LA INNOVACIÓN E I+D

2020-10-05 (1).png

InnobasqueK (berrikuntzaren euskal agentziak) Berrikuntzarako eta I+G-rako Europan, Espainian eta EAEn dauden laguntzen bilduma bat jartzen du Innobasquek zure eskura.

Innobasque (Agencia vasca para la innovación) Innobasque pone a tu disposición una recopilación de las ayudas europeas, estatales y vascas a la innovación y la I+D 

Autonomoentzako dirulagunzak 2021 arte luzatzea

Extensión de las ayudas a autónomos hasta 2021

autonomos2021.jpg

Luzatu egiten dira sasoiko autonomoentzako laguntzak eta fakturazioaren beherakada handia duten langileentzako jarduerarekin bateragarria den uzte-prestazio arrunta
Jarduerarekin bateragarria den prestazioa eskuratzeko baldintzak betetzen ez dituztenek laguntza bat eskatu ahal izango dute LGS baino gutxiago sartzen badira
Prestazio berri bat sortzen da osasun-agintarien erabaki baten ondorioz negozioak ixten zaizkienentzat.

Se prorrogan las ayudas para autónomos de temporada y la prestación por cese ordinario compatible con la actividad para trabajadores con fuerte caída de la facturación

Quienes no cumplan los requisitos para acceder a la prestación compatible con la actividad podrán solicitar una ayuda si ingresan menos del SMI

Se crea una nueva prestación para aquellos que sufran el cierre de sus negocios como consecuencia de una decisión de las autoridades sanitarias

COVID-19 Laguntza-gidaliburua

Manual de ayudas COVID-19

EivzdaZXYAExaLI.jpg

Covid-19 diru-laguntza eskuliburuaren azken bertsioa.

BEAZ Bizkaia lantalde teknikoa zuen esanetara dago diru-laguntza hauei eta beste finantzatze-tresna batzuei buruz informazioa emateko

Eiv0RLUXsAAfvkK.jpg

Última versión del Manual de ayudas Covid-19

El equipo técnico de BEAZ Bizkaia está a vuestra disposición para informaros sobre estas ayudas y otros instrumentos de financiación alternativos

BOE garantia juvenil.jpg

Gazte Bermea Sistema Nazionalaren fitxategian izena emandako gazteen ekintzailetza

Indarrean daude EOI fundazioak eskainitako Gazte-Bermea Sistema Nazionalaren fitxategian izena emandako gazteen ekintzailetzarako dirulaguntzak.

Ekintzaileak gazteak izango dira, sexu batekoak zein bestekoak, hamasei urtetik gorakoak eta hogeita hamar urtetik beherakoak, eta Gazte Bermea Sistema Nazionalaren ondoriozko ekintza baten onuradun izateko urriaren 15eko 18/2014 Legean jasotako baldintzak betetzen dituztenak.

ONURADUNAK:

 1. Pertsona fisiko gisa jardungo duten ekintzaileak.

 2.  Jarduera hasi eta pertsona juridiko bihurtzen diren ekintzaileak, baldin eta:

  • Honako mota hauetako sozietate bat eratzea: Enpresa Berriko Sozietate Mugatua, Ondasun Erkidegoa, Erantzukizun Mugatuko Sozietatea, Ondorengo Prestakuntzako Sozietate Mugatua.

  • Eratutako erakundearen kapital sozialaren % 51 gutxienez administratzaileak izatea eta edukitzea.

BETEBEHARRAK:

 1. Gazte Bermea Sistema Nazionalaren fitxategian inskribatuta egotea eta onuradun izatea, diru-laguntza            EOI Fundazioarekin eskatzeko unean.

 2. Jarduera diru-laguntza eskatu aurretik hasi ez izana.

 3. Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea. Halaber, onuradunek azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13. artikuluan ezarritakoa bete beharko dute, onuradun izateko baldintzei dagokien

Estekan BOEn ateratako informazioa aurki dezakezue. 

Emprendimiento de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Se ha abierto el plazo de las ayudas de la Fundación EOI para el Emprendimiento de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Los emprendedores y emprendedoras serán jóvenes, de uno y otro sexo, de más de dieciséis años y menores de treinta, que cumplan con los requisitos recogidos en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, para beneficiarse de una acción derivada del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

BENEFICIARIOS:

 1. Los emprendedores y emprendedoras que vayan a ejercer la actividad como personas físicas.

 2.  Los emprendedores y emprendedoras que inicien la actividad y se configuren en personas jurídicas, siempre que:

  • Constituyan una sociedad de los siguientes tipos: Sociedad Limitada de Nueva Empresa, Comunidad de Bienes, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Limitada de Formación sucesiva.

  • Sean Administradores y posean al menos el 51 % del capital social de la entidad creada.

REQUISITOS:

 1. Estar inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiario o beneficiaria, en el momento de solicitar la subvención con Fundación EOI.

 2. No haber iniciado la actividad con anterioridad a la solicitud de la subvención.

 3. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Asimismo, los beneficiarios o las beneficiarias deberán cumplir con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en lo referente a los requisitos para obtener la condición de beneficiario o beneficiaria.

Publicación en el BOE en el enlace más abajo.

descarga.png

Unibertsitate mailako eta goi-mailako beste ikasketa batzuk egiteko bekak / Becas para realizar estudios universitarios y otros estudios superiores

Eusko Jaurlaritzak ikasturte honetarako eskaintzen dituen unibertsitate mailako eta goi-mailako beste ikasketa batzuk egiteko bekak. Estekan informazio osorik aurki dezakezu, baina bekak eskatzeko edo informazioa ondo ulertzeko laguntza behar baduzu, jarri zaitez gurekin harremanetan eta lagunduko zaitugu!

En el enlace puedes encontrar la información necesaria para conocer y solicitar las becas que ha sacado este año el Gobierno Vasco en relación a los estudios universitarios y otro estudios superiores. Si necesitas asesoramiento para solicitarlas o quieres más información no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Gazte elkartentzako "REGRESO AL FUTURO" gida.

Iruñako Gazte Bulegoak egindako gida, deseskalada ondo egitego gomendioak ta egunerokotasun arau batzuk desberdinak direla kontuan hrtzen:

Euskadin, nahiz eta 1 fasean egon, ezin gara elkartu  ez etxeetan, ez lonjetan, bakarri terrazetan, baina ondo dtorkigu prebentzio neurriak zeintzuk diren eta nola antolatzen diren jakitea.

Guía realizada por la casa de la juventud de Navarra dirigida a las asociaciones juveniles para hacer frente a al desescalada de manera responsable , teniendo en cuenta que algunas normas son diferentes para nosotros:

Euskadi y Navarra administrativamente son comunidades diferentes, y aunque estemos en la fase 1 aquí no podemos reunirnos ni en lonjas ni en las casas, solo en terrazas. Aun así, es conveniente ir conociendo cuales son las medidas de seguridad y prevención y como se llevan a cabo.

Etxean egonaldi produktiboa izateko baliabideak

Larrialdi egoera ezohiko hau dela eta, denbora luzez etxean egotera derrigortuta gaude, eta etxe barruan hilabete osoa egotearen egoerari aurre egiteaz gain, bakoitzak bere betebeharrak egiten jarraitu behar du. Beraz, egoera ondo kudeatzeko baliabideak eskainiko dizkizuegu, zuen egonaldia ahalik eta erosoena izan dadin.

Recursos para tener una estancia productiva en casa

Debido a esta situación de alarma nos hemos visto obligados a estar en casa sin poder salir, durante al menos un mes. Así, además de hacer frente a esta situación de confinamiento, muchas personas tienen que realizar sus obligaciones laborales, familiares, etc. Por eso, hemos abierto este centro de recursos que nos ayudarán a no descuidarnos y poder atender a todas estas cuestiones.

Enpresentzako baliabideak / recursos para empresas

Etorkizunean sinesten dut, Kreo en el futuro, #kreoenti

BBKko komertzioentzako dirulaguntzak: Gaur inoiz baino gehiago, etorkizuna sortu behar dugu. Saltoki txikiak gure inguruko kide izaten jarraitzen duten etorkizun bat. Aukeratu norengan duzun konfidantza eta erosi KreoEnTiBonu bat.

Ayudas al comercio de la BBK: Hoy más que nunca debemos Krear futuro. Un futuro en el que el pequeño comercio siga formando parte de nuestro entorno. Elige en quien Krees y compra un BonoKreoEnTi.

Sare sozialetarako iragarkiak / Anuncios para redes sociales

Egoera zail honi aurre egiteko egiten ari garen lankidetza-kanpainaren barruan, Ziortza gure lankideak, ieup! aldizkariren administratzaileak, bere burua eskaini du doako sare sozialetarako iragarkiak egiteko, zuen negozioak agerian jarrai dezaten merkataritzarentzat hain zaila den denboraldi honetan.

Dentro de la campaña de colaboración que estamos realizando para hacer frente a esta difícil situación, nuestra compañera Ziortza, administradora de la revista ieup! se ha ofrecido a realizar anuncios gratuitos para redes sociales para que vuestros negocios sigan visibilizándose en esta temporada tan difícil para el comercio.

2020-03-24 (1).png

Haurrekin egiteko / Para hacer con niños

HHI - 1º de infantil

 • Nola sentitzen dira besteak nire ekintzen aurrean? / Cómo se sienten los demás ante lo que hago?

Haurrak bere ekintzek besteen gogo aldartean duten eragina ulertzea helburu duen baliabide didaktikoa.

Recurso didáctico que tiene como objetivo ver qué impacto tienen en el ánimo de los demás las acciones de cada niño.

LH / Primaria

 • Ireki zure besoak / Abre tus brazos

Sekuentzia Didaktiko hau elikadura orekatuaren sustapenean oinarritzen da. Horretarako, gehiegi jatearekin erlazionatutako arriskuen pertzepzioa hobetzen lagunduko duten lanak proposatzen ditu. Altxorraren Bilaketa honek 4 galdera ditu, denak ere gizentasunaren inguruko zenbait alderdiri buruzkoak. Galdera horiei erantzuteko, Interneteko zenbait erreferentzia ematen dira. Gure proposamena da taldeka modu paraleloan lan egitea, eta, amaitzeko, lanak bateratzea eta amaierako galderari erantzutea.

Esta secuencia didáctica trata de impulsar una alimentación saludable. Para ello, se proponen actividades que ayudan a mejorar la percepción sobre el riesgo de comer demasiado. Esta búsqueda del tesoro tiene 4 preguntas, todas relacionadas con la obesidad. Para responder a estas preguntas, se dan unas referencias de internet. La propuesta es trabajar paralelamente en grupos, y, al final, juntar los trabajos y responder a las preguntas.

 • Ipuin kontalaria / Cuenta cuentos

Gure laguntzailea den Amaia Aparicio (Bihotzez Argazkiak, besteak beste) internetera ipuin kontaketak igotzen ari da familia guztiek etxeko egonaldia era hoberenean igaro dezagun. Doula, kirol monitorea, argazkilari profesionala, kazetaria, hainbat arlotan egin du lan gure Amaiak, eta egoera latz honetan elkarlanean aritzen ari da guztiok laguntzeko asmoz.

Nuestra colaboradora Amaia Aparicio (Bihotzez Argazkiak, entre otros) está subiendo a internet cuentos narrados para que las familias pasemos mejor esta estancia en casa. Doula, monitora deportiva, fotógrafa profesional, periodista, Amaia ha trabajado y trabaja en diversos ámbitos, y ahora colabora con nosotros para que podamos hacer frente ésta difícil situación.

 • Yoga

Amaia Apariciok grabatutako umeekin egiteko Yoga saio errazak.

Sesiones sencillas de Yoga para hacer con niños de la mano de Amaia Aparicio.

 • Argazkigintza / Fotografía

Amaia Apariciok esandako humeei argazkiak egiteko aholku laburrak.

TIPs de la fotógrafa Amaia aparicio para hacer mejores fotos a los más pequeños.

Aukera osasungarria / Opción saludable

Etxean egiteko kirola / Ejercicios para hacer en casa

 • Yoga

Lehenengo Yoga sesio erraz honegaz gorputzaren oreka fisikoa eta psikologikoa landuko duzue, etxeko egonaldiari eta lanari hobeto eta lasaiago ekin diezaiezuen.

Con esta sencilla primera sesión de Yoga, podréis trabajar vuestro equilibrio físico y mental ya así enfrentaros mejor al trabajo y a la larga estancia en casa.

Gozatu aisialdia / Disfruta del tiempo libre 

Irakurtzeko / para leer

 • Aritza Bergara

Aritza Bergarak idazleak libre utzi dizkigu argitaratu gabeko "Manos Sangrientas" liburuaren kapituluak, konfinamenduan irakur ditzagun! Eguzkilore liburu argitaletxeren web orriko berrien atalean aurki ditzakezue. Mila esker, Aritza!

 

www.eguzkiloreliburuak.eus

El escritor Aritza Bergara nos ha pasado "liberados" los libros de su libro, aún sin publicar" "Manos sangrientas". Los podéis encontrar en el apartado de noticias de la página web de la editorial Eguzkilore. Muchas gracias, Aritza!

www.eguzkiloreliburuak.eus