2030AGENDA EUSK.png

Berango Lab eta Berangoko Udala, INJUVEk eta FEMPek lagunduta, 2030ko AGENDAren Garapen Jasangarrietako Helburuak (GJH) jorratzen ari gara, gure inguruko biztanleen artean zabal daitezen. Bereziki gazteen artean. GJH guztiak lortzekotan baldin bagaude ere, batez ere honako hauek garatzeko lan egiten ari gara:

4 - Kalitatezko hezkuntza

5 - Genero berdintasuna

10 - Desberdintasunak murriztea

13 - Klimaren aldeko ekintza

Horretarako agenda berezia prestatzen ari gara. Alde batetik, gure bateko lana garatzen jarraitzen dugu: zuen proiektuak sustatuz eta behar dituzuen baliabideak lortuz. Horrez gain, agenda berezi bat antolatu dugu, izpide hauek hartuta:

- EGAMES munduan dauden lan gaitasunak

- Emakumeek gidatutako ekintzailetzaren barruan dauden ostopoak

- Visual Thinking

Egon zaitezte adi gure web horrira eta gura sare sozialetara eta informazio gehiago urbilduko dizuegu!

AGENDA2030 CAST.png

Berango Lab y Berangoko Udala, en colaboración con el INJUVE y la FEMP, estamos trabajando los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, para darlos a conocer entre las personas de nuestro entorno. Sobre todo entre los más jóvenes. Si bien por lo general trabajamos todos los objetivos, ahora estamos centrados en los siguientes:

4 - Educación de calidad.

5 - Igualdad de género

10 - Recortar las desigualdades

13 - Acción por el clima

Para ello hemos organizado una agenda especial. Por un lado seguimos con nuestro trabajo habitual. apoyando vuestros proyectos y acercándoos los recursos que necesitáis. Pero aparte de esto, hemos organizado unas formaciones en base a los siguientes contenidos:

- Las competencias profesionales que hay dentro del mundo de los EGAMES-

- Las barreras habituales que podemos encontrar en el emprendimiento liderado por mujeres.

- Visual Thinking.

Estad atentos a nuestra página web y a nuestras redes sociales y os acercaremos más información al respecto!

Laguntzaileak / Colaboradores

LOGO CORTO.png
TABLA.png
FEDERACION MUNICIPIOS.jpg
INJUVE 2030.jpg