BIZIKLETAK KONPONTZEKO TAILERRA
TALLER DE RREPARACIÓN DE BICICLETAS

BIZI EUSK.png
BICIS CAST.png

Ikastarora joateko, beharrezkoa da:
- Izen-emate orri bat betetzea parte-hartzaile bakoitzeko.
- Bakoitzak bere bizikleta ekartzea.
- 12 urtetik gorako parte-hartzaileek COVID pasaportea aurkeztea.

Para asistir al curso es necesario:
- Rellenar una hoja de inscripción por cada asistente.
- Traer cada uno su propia bicicleta.
- Presentar pasaporte COVID los participantes de 12 años en adelante.

JARRI HARREMANETAN
CONTÁCTANOS